Betalningsvillkor har stor betydelse för ditt företag

Varje faktura har betalningsvillkor som anger de antal dagar som kunden har på sig att betala. Långa betalningsvillkor är ett bra sätt att ge mer kredit och visa förtroende för dina kunder. Företag förhandlar ofta om betalningsvillkoren med varje specifik kund och försöker hålla en god balans mellan att få betalt i god tid och förväntningar från kund.

30 dagar kan ha olika betydelse för olika kunder

Betalningsvillkor om 30 dagar är vanligt förekommande för små och medelstora företag. Det betyder nödvändigtvis inte att du blir betald 30 dagar från det att du ställde ut fakturan. Många företag har perioder där de fakturerar i slutet av månaden vilket i praktiken kan innebära att en faktura utställd den 15 mars inte blir betald förrän 30 april. Osäkerheten att inte veta om du kommer få betalt på förfallodatum kan vara en följd av avtal mellan olika företag utom din kontroll.

Unika marknader

En del länder har en affärssed som gynnar köparen mer än säljaren. I Italien är 90 dagar betalningsvillkor standard och företag kan i många fall begära 120 dagar. Större företag är villiga att vara flexibla för att vinna stora kontrakt och affärer emedan små till medelstora företag riskerar att förlora affärsmöjligheter på grund av risk.

Hantera risk förenat med långa betalningsvillkor

Ett sätt att hantera risk förenat med långa betalningsvillkor är att försäkra dina fakturor. Genom att försäkra en eller flera fakturor mot en kund får du möjlighet att fortsätta göra affärer med kunden samtidigt som du kan erbjuda de betalningsvillkor som efterfrågas.

Testa Credable® och få betalt. Varje gång.

Det är enkelt att göra affärer utan att ta onödig risk. Försäkra dina fakturor på under två minuter med Credable®.

Få en kostnadsfri offert
Har du redan ett konto? Logga in här