Varför ska jag försäkra mina fakturor?

Att försäkra fakturor är ett nytt koncept med grunden i traditionell kreditförsäkring. Det ger dig möjlighet att försäkra specifika fakturor mot en kund. När du exporterar eller har stora fakturor kan det finnas en oro om kundens betalningsförmåga. Nya kunder från utlandet eller existerande kunder som tenderar att betala sent kan öka din oro att inte få betalt i tid eller inte överhuvudtaget. Försäkring reducerar denna risk och låter dig göra affärer med självförtroende både inhemskt och vid export.

Testa Credable® och få betalt. Varje gång.

Det är enkelt att göra affärer utan att ta onödig risk. Försäkra dina fakturor på under två minuter med Credable®.

Få en kostnadsfri offert
Har du redan ett konto? Logga in här