Pressmeddelande

Nytt finansieringsstöd för svenska företag minimerar riskerna vid export

STOCKHOLM – 11 Juni 2018 – Svenska små- och mellanstora företag kan nu bedöma kreditvärdet hos potentiella utländska affärspartners samt skydda sina betalningar online, på mindre än två minuter, genom tjänsten Credable. Från och med i dag erbjuder Credable sina tjänster i 24 europeiska länder vilket revolutionerar den svenska exportmarknaden till förmån för mindre företag.

Credable är en svensk insuretech start-up som erbjuder kreditkoll samt fakturaförsäkring för små- och mellanstora företag. Från och med i dag kan Credable erbjuda sina tjänster i 24 europeiska länder där företag kan gå online och kontrollera sina kunders kreditvärdighet gratis och, baserat på en realtidskredit, direkt köpa kreditförsäkring på enskilda fakturor.

Credable anser att marknaden för svenska små- och mellanstora företag som söker finansieringsstöd vid export varit mycket eftersatt. Credable ser dock en enorm marknadsmöjlighet genom att hjälpa små- och mellanstora företag att skydda sina betalningar vi satsningar utomlands då 59% av all svensk export sker inom EU* och att det första kvartalet 2018 redan överstigit 20 miljarder euro**.

Sedan lanseringen i mars har Credable växt i snabb takt och täcker idag hela 24 europeiska länder, vilket möjliggör för små- och mellanstora företag att våga satsa utomlands. Företag kan till och med försäkra sina fakturor upp till 15 dagar efter att de har utfärdats, vilket ger företagsägare tid att fokusera på sina företag snarare än att oroa sig för sena betalningar.

Inget annat kreditförsäkringsbolag i världen kan erbjuda denna tjänst, vilket innebär att Credable revolutionerar marknaden till förmån för mindre företag.

Richard Garnier, VD på Credbible, förklarar:

Sedan lanseringen i mars har vi sett ett stort intresse för våra tjänster, framför allt från små- och medelstora exportföretag och företag med hög tillväxt som arbetar med nya kunder. Det är två grupper som verkligen har behov av att nyttja kreditkontroll och direkt fakturasäkring.

Garnier tillägger:

Fakturaförsäkring är både ett alternativ och ett komplement till traditionella former av finansiella lösningar som till exempel factoring eller banklån. Factoring tenderar att vara dyrt, långsamt och selektivt och att ta lån från banken är kanske inte möjligt och andra alternativa finansieringar som befinner sig i gråzonen är för riskabla. Det är helt enkelt inte alltid den traditionella typen av lösningar som passar behoven för små- och mellanstora företag. Faktum är att våra kunder berättar att de till och med kan vara kostsamt, tidskrävande och svårt att hantera den traditionella typen av lösningar, som dessutom främst är avsedda att tillgodose inhemsk handel.

Den totala marknaden för faktureringsförsäkring världen över uppgick år 2017 till 2 472 miljarder euro, en tillväxt på 4% sedan 2016 , vilket tyder på att företag blir alltmer oroade över försenade och icke-betalda fakturor. Av de 20 miljarder euro som finansierats av fakturaförsäkring var endast 5% representerade av gränsöverskridande handel*. Den stora skillnaden är sannolikt ett resultat av att factoring och andra finansiella lösningar är begränsade till den svenska marknaden.

Credable är en del av Euler Hermes, världens största kreditförsäkringsbolag.

Om Credable

Credable, den smarta plattformen för fakturaförsäkringar, är en digital start up som lanserats av Euler Hermes Nordics. Skapat för att lösa de dubbla affärsutmaningarna med sena betalningar och obetalda fakturor, som särskilt påverkar små och medelstora företag. Credable erbjuder en kostnadsfri och effektiv kreditkontroll samt fakturaförsäkring på 5 minuter. Utrustat med Euler Hermes omfattande globala riskkompetens hjälper Credable företagen att lära känna sina kunder innan de handlar, samt säkrar varje affär när behovet uppstår.

Om Euler Hermes

Euler Hermes är en världsledande aktör inom kreditförsäkringar och är en erkänd specialist inom kundkrediter, inkasso och garantier. Med över 100 års erfarenhet erbjuder företaget B2B-kunder finansiella tjänster för att stötta dem i sin hantering av kundfordringar. Deras egna informationsnätverk kartlägger och analyserar dagliga förändringar i betalningsförmåga hos små, medelstora och internationella företag, aktiva i marknader som tillsammans står för 92% av den globala BNP. Euler Hermes har 6.050 medarbetare i 52 länder världen över och huvudkontoret är beläget i Paris. Företaget är ett dotterbolag till Allianz som är noterat på Euronext Paris (ELE.PA) och rankat AA av Standard & Poor’s. Bolaget uppvisade en konsoliderad omsättning på 2,6 miljarder euro under 2017 och värdet av försäkrade affärstransaktioner uppgick till 894 miljarder euro samma år.

Kontakta gärna vår VD på richard@credable.se

Testa Credable® och få betalt. Varje gång.

Det är enkelt att göra affärer utan att ta onödig risk. Försäkra dina fakturor på under två minuter med Credable®.

Få en kostnadsfri offert
Har du redan ett konto? Logga in här